หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > คำคุณศัพท์และคำที่ปรากฏร่วมกับคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเขียนประวัติพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
คำคุณศัพท์และคำที่ปรากฏร่วมกับคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเขียนประวัติพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ

admin be
2020-03-24 22:16:33

นางสาวศศิประภา เกงขุนทด เข้าร่วมการนำเสนอบทความในหัวข้อ "คำคุณศัพท์และคำที่ปรากฏร่วมกับคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเขียนประวัติพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ" ในงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11