หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > ความแตกต่างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา
ความแตกต่างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา

admin be
2020-03-24 22:12:06

นางสาวกำไลทอง ชื่นทศพลชัย เข้าร่วมการนำเสนอบทความในหัวข้อ "ความแตกต่างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา" ในงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11