เเนะนำอาจารย์ในสาขา


วันนี้จะมาเเนะนำอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษให้รู้จักกันนะค้าบ ❤

ท่านเเรกคืออาจารย์ ดร. อังค์วรา เหลืองนภา (อ.ตูนน์)


ท่านที่สองคืออาจารย์ อนันตชัย เอกะ (อ.อนันต้า)


ท่านที่สามคือ อาจารย์จินต์จิรา บุญชูตระกูล (อ.เฟิร์น)


ท่านที่สี่คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม (อ.เอี้ยง)


ท่านที่ห้าคืออาจารย์ นภาศรี สุวรรณโชติ (อ.เเอนนี่)


ท่านที่หกคืออาจารย์สุณัฐา กรุดทอง (อ.เปิ้ล)