หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > เข้าโครงการ Strengthening Professional Qualifications for 21st Century Graduates ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ "เคล็ด(ไม่)ลับให้ได้งานสายการบิน"
เข้าโครงการ Strengthening Professional Qualifications for 21st Century Graduates ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ "เคล็ด(ไม่)ลับให้ได้งานสายการบิน"

admin be
2019-10-31 22:04:55

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เข้าโครงการ Strengthening Professional Qualifications for 21st Century Graduates ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ "เคล็ด(ไม่)ลับให้ได้งานสายการบิน" โดยดร.ดร.มาลี ธรรศิริ และอาจารย์จิรัตนา กรีวงษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ อาคาร 35 ชั้น 2 ห้องประชุมนิภานภดล คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา