หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจเข้าร่วมงานกิจกรรมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-เกาหลีครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจเข้าร่วมงานกิจกรรมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-เกาหลีครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

admin be
2019-02-21 20:20:38


นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจได้เข้าร่วมงาน “กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างไทย-เกาหลีใต้” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 – 15:00 น. ณ โรงละคร ชั้น2 ตึกคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา