หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษาใหม่

admin be
2018-11-13 17:40:42

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษาใหม่ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 - 18 มิถุนายน 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.ssru.ac.th