หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการ Strengthening Professional Qualifications for 21st Century Graduates ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ "The Basics of Working in Human Resources"
โครงการ Strengthening Professional Qualifications for 21st Century Graduates ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ "The Basics of Working in Human Resources"

admin be
2019-10-11 11:55:19

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เข้าโครงการ Strengthening Professional Qualifications for 21st Century Graduates ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ "The Basics of Working in Human Resources" โดยคุณสุกฤษฏิ์ เจติย์ภัทรนาท รองผู้จัดการแผนกสนับสนุนการสรรหา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ อาคาร 35 ชั้น 2 ห้องประชุมนิภานภดล คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา