หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการ Strengthening Professional Qualifications for 21st Century Graduates ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “How to Prepare for Job Interviews
โครงการ Strengthening Professional Qualifications for 21st Century Graduates ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “How to Prepare for Job Interviews

admin be
2019-10-11 11:55:51

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เข้าโครงการ Strengthening Professional Qualifications for 21st Century Graduates ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “How to Prepare for Job Interviews” โดย Ms. Chaowarat Yongjiranon ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ อาคาร 31 ชั้น 5 ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา