หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > ประมวลภาพบรรยากาศ ในการบรรยายพิเศษ "เรียนรู้ภาษาจีนเบื้องต้น"
ประมวลภาพบรรยากาศ ในการบรรยายพิเศษ "เรียนรู้ภาษาจีนเบื้องต้น"

admin be
2019-10-11 11:48:54

ประมวลภาพบรรยากาศ ในการบรรยายพิเศษ "เรียนรู้ภาษาจีนเบื้องต้น" ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ อาคาร 35 ชั้น 2 ห้องนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา