หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > ประมวลภาพบรรยากาศ ในการบรรยายพิเศษ "เรียนรู้การอ่านตัวอักษรเกาหลี"
ประมวลภาพบรรยากาศ ในการบรรยายพิเศษ "เรียนรู้การอ่านตัวอักษรเกาหลี"

admin be
2019-10-11 11:43:15

ประมวลภาพบรรยากาศ ในการบรรยายพิเศษ "เรียนรู้การอ่านตัวอักษรเกาหลี" ในวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ อาคาร 35 ชั้น 2 ห้องนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา