หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การลงทะเบียนก่อนการชำระค่าเทอม ภาคเรียนฤดูร้อน
ประชาสัมพันธ์  ****ขั้นตอนการลงทะเบียนก่อนการชำระค่าเทอม ภาคเรียนฤดูร้อน/2562 ดังนี้   &nb ...
2020-05-07 22:56:01
กิจกรรม B.E. Professional Fair 2020
เชิญชวนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ B.E. Professional fair 2020 ในวันศุกร์ ...
2020-04-17 23:43:58
สวนสุนันทา ชี้แจงกรณีไวรัส Covid 19 ผลแพทย์วินิจฉัยนักศึกษาเสียชีวิตจากโรคประจำตัว
สวนสุนันทา ชี้แจงกรณีไวรัส Covid 19 ผลแพทย์วินิจฉัยนักศึกษาเสียชีวิตจากโรคประจำตัวรองศาสตราจารย์ ดร. ...
2020-03-23 17:04:41
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจได้เปิดชมรมใหม่ ชมรม iSPEAK
ปีนี้สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจได้เปิดชมรมใหม่ ชมรม iSPEAK จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่ชื่นชอบภาษาอั ...
2019-10-11 11:35:31
Suan Sunandha Rajabhat University Test of English Proficiency (SSRU - TEP) Set 3A (Student and Staff)
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีที่ยังไม่ได้สอบ SSRU - TEP สามารถเข้าไปทดลองและฝึกทำข้อสอบก่อนสอ ...
2019-08-28 15:08:01
ประมวลภาพบรรยากาศโครงการ UiTM Cultural Affairs Programme 25 - 28 August 2019
ประมวลภาพบรรยากาศ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมไทย - มาเลเซี ...
2019-08-28 14:25:19
ภาพบรรยากาศรับน้องสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562
ภาพบรรยากาศรับน้องสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณใต้ตึกอาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และ ...
2019-08-28 14:13:36
ภาพบรรยากาศโครงการ English Learning Recovery 7-8 พฤษภาคม 2562
เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคน 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจได้จัดโครงการ English Learning Recovery ขึ้น เพ ...
2019-05-09 23:30:27
ข่าวย้อนหลัง