หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

Noun Phrase Structures in English OnlineAdvertisement on Bags
Noun Phrase Structures in English Online Advertisement on Bagsสามารถดูเอกสารวิจัยได้ที่ -->  ...
2021-11-11 17:24:17
คณะกรรมการนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
http://be.hs.ssru.ac.th/page/student-council-2020 ...
2021-11-04 20:58:34
กิจกรรม B.E. Professional Fair 2020
เชิญชวนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ B.E. Professional fair 2020 ในวันศุกร์ ...
2020-04-17 23:43:58
Suan Sunandha Rajabhat University Test of English Proficiency (SSRU - TEP) Set 3A (Student and Staff)
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีที่ยังไม่ได้สอบ SSRU - TEP สามารถเข้าไปทดลองและฝึกทำข้อสอบก่อนสอ ...
2019-08-28 15:08:01
ภาพบรรยากาศรับน้องสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562
ภาพบรรยากาศรับน้องสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณใต้ตึกอาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และ ...
2019-08-28 14:13:36
เเนะนำอาจารย์ประจำสาขา
วันนี้จะมาเเนะนำอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษให้รู้จักกันนะค้าบ ❤ท่านเเรกคืออาจารย์ ดร. อังค์วรา เหลือ ...
2021-11-11 19:57:51
A study on negative adjective words in pop songs in 1980 – 2020
A study on negative adjective words in pop songs in 1980 – 2020สามารถดูเอกสารวิจัยได้ที่  ...
2021-11-11 17:13:40
ข่าวย้อนหลัง