หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

Congratulations
ขอแสดงความยินดีกับ ปลั๊กเกอร์    นางสาววริศรา พัฒนาศูร นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาภาษาอังก ...
2019-07-15 19:59:00
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติรอบที่ 5
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ของสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจภาคปกติรอบที่5 ในวันพุธที่12 มิถุนายน2562  ...
2019-06-12 10:39:02
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติรอบที่ 4 (Admission)
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ของสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจภาคปกติรอบที่4 (Admission) ในวันอังคารที่4 มิถุนายน ...
2019-06-04 10:16:38
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติรอบที่ 3
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ของสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาคปกติรอบที่3 (รับตรงร่วมกัน) ในวันอังคารที่14 พฤษ ...
2019-05-14 16:30:27
ภาพบรรยากาศโครงการ English Learning Recovery 7-8 พฤษภาคม 2562
เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคน 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจได้จัดโครงการ English Learning Recovery ขึ้น เพ ...
2019-05-09 23:30:27
ขอแสดงความยินดีกับปลั๊กเกอร์ วริศรา พัฒนาศูร มิสแกรนด์จันทบุรี 2019
ขอแสดงความยินดีกับ ปลั๊กเกอร์วริศราพัฒนาศูร ได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์จันทบุรี2019  ...
2019-05-09 18:31:51
ปลั๊กเกอร์ นางสาววริศรา พัฒนาศูร นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เข้าร่วมประกวด มิสแกรนด์จันทบุรี 2019
ปลั๊กเกอร์นางสาววริศราพัฒนาศูรนักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเข้าร่วมประกวดมิสแกรนด์จันท ...
2019-05-02 15:02:02
โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทาด้านการเป็นผู้เชี่ยวชาญการสื่อสาร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้ร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจนำโดยอาจารย ...
2019-05-14 17:33:03
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม BUSINESS ENGLISH CAREER EXPOSITION
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมBUSINESS ENGLISH CAREER EXPOSITIONวันที่5 เมษายน2562 เยี่ยมชมบู ...
2019-04-04 12:34:31
ข่าวย้อนหลัง