หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Smart Start Idea by GSB startup
กติกาเข้าร่วมกิจกรรม Smart Start Idea by GSB startupสำหรับนักศึกษาที่สนใจส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมป ...
2019-12-07 19:22:05
B.E. Unity Party is coming soon!!
...
2019-10-31 21:33:31
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจได้เปิดชมรมใหม่ ชมรม iSPEAK
ปีนี้สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจได้เปิดชมรมใหม่ ชมรม iSPEAK จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่ชื่นชอบภาษาอั ...
2019-10-11 11:35:31
Suan Sunandha Rajabhat University Test of English Proficiency (SSRU - TEP) Set 3A (Student and Staff)
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีที่ยังไม่ได้สอบ SSRU - TEP สามารถเข้าไปทดลองและฝึกทำข้อสอบก่อนสอ ...
2019-08-28 15:08:01
Congratulations
ขอแสดงความยินดีกับ ปลั๊กเกอร์    นางสาววริศรา พัฒนาศูร นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาภาษาอังก ...
2019-07-15 19:59:00
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติรอบที่ 5
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ของสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจภาคปกติรอบที่5 ในวันพุธที่12 มิถุนายน2562  ...
2019-06-12 10:39:02
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติรอบที่ 3
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ของสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาคปกติรอบที่3 (รับตรงร่วมกัน) ในวันอังคารที่14 พฤษ ...
2019-05-14 16:30:27
ขอแสดงความยินดีกับปลั๊กเกอร์ วริศรา พัฒนาศูร มิสแกรนด์จันทบุรี 2019
ขอแสดงความยินดีกับ ปลั๊กเกอร์วริศราพัฒนาศูร ได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์จันทบุรี2019  ...
2019-05-09 18:31:51
ปลั๊กเกอร์ นางสาววริศรา พัฒนาศูร นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เข้าร่วมประกวด มิสแกรนด์จันทบุรี 2019
ปลั๊กเกอร์นางสาววริศราพัฒนาศูรนักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเข้าร่วมประกวดมิสแกรนด์จันท ...
2019-05-02 15:02:02
ข่าวย้อนหลัง