หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ตัวอย่างบทความวิจัยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 58 ปีการศึกษา 2561
ตัวอย่างบทความวิจัยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 58 ปีการศึกษา 2561

admin be
2019-02-20 11:40:08

ตัวอย่างบทความวิจัยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 58 ปีการศึกษา 2561


013 การวิเคราะห์ชนิดของคำในข้อสอบโทอิค.docx

018 รูปแบบประโยคภาษาอังกฤษในบทคัดย่อของที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม.docx

035ความต้องการใช้ภาษาอังกฤษของพนักงาน IKEA.docx

041ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.docx

049 คุณสมบัติของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าในโรงแรม.docx

050 คุณสมบัติของพนักงานให้บริการจองห้องพักในโรงแรม.docx

052 Academic-Word-List-in-Research-Abstracts.docx

055 การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์กับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านคำศัพท์.docx

059_Types of Verbs in TOEIC and TOEFL Test.docx

062 คุณสมบัติของพนักงานต้อนรับในโรงแรม.docx

063_Different Types Of Noun in TOEIC and TOEFL Tests.doc

065_Key Grammatical Points in the TOEIC Tests.doc

070_การใช้คำแสลงภาษาอังกฤษในเพลงสากล.docx

071 The Use of Interjections in English Song.docx

073 การใช้กาลในเพลง10อันดับของบิลบอร์ด.docx

075 The comparison of readability between TOEIC and TOEFL tests.docx

079 แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่ช่วยในการพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ.doc

082 The comparison of passive voices between TOEIC and TOEFL tests.docx

083สำนวนภาษาอังกฤษในเพลงสากล.docx

088_การใช้แอปพลิเคชันในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง.docx

090 การใช้แอปพลิเคชันในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์.docx

091The Use of Adjective and Adverb in Toeic and Toefl tests.docx

095 The Comparison of Cabin Crew’s Qualifications in Three Continents docx..docx

097_คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักออกเสียงผิด.docx

098_การใช้แอพพลิเคชั่นในการพัฒนาภาษาอังกฤษ.docx