หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะกรรมการนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
http://be.hs.ssru.ac.th/page/student-council-2020 ...
2021-02-25 20:48:31
การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 Quota (ประเภทความความสามารถวิชาการ ความสามารถพิเศษและทุนเพชรสุนันทา)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรีรอบที่ 2 ...
2021-02-25 21:05:27
การลงทะเบียนก่อนการชำระค่าเทอม ภาคเรียนฤดูร้อน
ประชาสัมพันธ์  ****ขั้นตอนการลงทะเบียนก่อนการชำระค่าเทอม ภาคเรียนฤดูร้อน/2562 ดังนี้   &nb ...
2020-05-07 22:56:01
กิจกรรม B.E. Professional Fair 2020
เชิญชวนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ B.E. Professional fair 2020 ในวันศุกร์ ...
2020-04-17 23:43:58
สวนสุนันทา ชี้แจงกรณีไวรัส Covid 19 ผลแพทย์วินิจฉัยนักศึกษาเสียชีวิตจากโรคประจำตัว
สวนสุนันทา ชี้แจงกรณีไวรัส Covid 19 ผลแพทย์วินิจฉัยนักศึกษาเสียชีวิตจากโรคประจำตัวรองศาสตราจารย์ ดร. ...
2020-03-23 17:04:41
Suan Sunandha Rajabhat University Test of English Proficiency (SSRU - TEP) Set 3A (Student and Staff)
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีที่ยังไม่ได้สอบ SSRU - TEP สามารถเข้าไปทดลองและฝึกทำข้อสอบก่อนสอ ...
2019-08-28 15:08:01
ประมวลภาพบรรยากาศโครงการ UiTM Cultural Affairs Programme 25 - 28 August 2019
ประมวลภาพบรรยากาศ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมไทย - มาเลเซี ...
2019-08-28 14:25:19
ข่าวย้อนหลัง