หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

น.ส.หัสยา มัติโก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานวิจัยที่เมืองอ๊อกฟอร์ด-อังกฤษ
น.ส.หัสยา มัติโก นักศึกษาชั้นปีที่ 4  คณะมนุษยศาสตร์ฯสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2020-03-23 17:04:05
เข้าโครงการ Strengthening Professional Qualifications for 21st Century Graduates ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ "เคล็ด(ไม่)ลับให้ได้งานสายการบิน"
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เข้าโครงการ Strengthening Professional Qualifications f ...
2019-10-31 22:04:55
B.E. Unity Party 2019
ภาพบรรยากาศงาน B.E. Unity Party 2019. วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562#AlwaysBE #BEunityparty2019 ...
2019-10-31 21:44:15
โครงการ Strengthening Professional Qualifications for 21st Century Graduates ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ "The Basics of Working in Human Resources"
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เข้าโครงการ Strengthening Professional Qualifications f ...
2019-10-11 11:55:19
โครงการ Strengthening Professional Qualifications for 21st Century Graduates ประจำปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “How to Prepare for Job Interviews
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เข้าโครงการ Strengthening Professional Qualifications f ...
2019-10-11 11:55:51
ประมวลภาพบรรยากาศ ในการบรรยายพิเศษ "เรียนรู้ภาษาจีนเบื้องต้น"
ประมวลภาพบรรยากาศ ในการบรรยายพิเศษ "เรียนรู้ภาษาจีนเบื้องต้น" ในวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ อ ...
2019-10-11 11:48:54
ประมวลภาพบรรยากาศ ในการบรรยายพิเศษ "เรียนรู้การอ่านตัวอักษรเกาหลี"
ประมวลภาพบรรยากาศ ในการบรรยายพิเศษ "เรียนรู้การอ่านตัวอักษรเกาหลี" ในวันที่ 19 กันยายน 256 ...
2019-10-11 11:43:15
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เยี่ยมชมเมืองมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ...
2019-01-26 16:36:23
ข่าวปัจจุบัน