หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ช่องทางการติดต่อเพื่อเสนอแนะและร้องเรียน
ช่องทางการติดต่อเพื่อเสนอแนะและร้องเรียน

admin be
2021-02-19 14:59:43

 ช่องทางการติดต่อเพื่อเสนอแนะและร้องเรียนได้ที่ wearebusinessenglish@gmail.com

หรือผ่านทางแบบสอบถามลิงก์:https://docs.google.com/forms/d/1Vk525MCnBed5q3gxD35ouzkPJmiG_PhgEOsGVj8UFTU

***หมายเหตุ 

ใช้อีเมลล์ของมหาวิทยาลัยในการกรอกข้อมูลผ่านแบบสอบถามเท่านั้น