หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

การวิเคราะห์คำนามประสมในตัวอย่างข้อสอบ TOEIC ส่วน Reading Part
นางสาวจิตติมา ทองจำรูญ เข้าร่วมการนำเสนอบทความในหัวข้อ "การวิเคราะห์คำนามประสมในตัวอย่างข้อสอบ ...
2020-03-25 22:38:31
คำคุณศัพท์และคำที่ปรากฏร่วมกับคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเขียนประวัติพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
นางสาวศศิประภา เกงขุนทด เข้าร่วมการนำเสนอบทความในหัวข้อ "คำคุณศัพท์และคำที่ปรากฏร่วมกับคำคุณศัพ ...
2020-03-24 22:16:33
ความแตกต่างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา
นางสาวกำไลทอง ชื่นทศพลชัย เข้าร่วมการนำเสนอบทความในหัวข้อ "ความแตกต่างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการพั ...
2020-03-24 22:12:06
การวิเคราะห์ชนิดของคำในบทความการขาย
นางสาวเบญจวรรณ โสวาปี เข้าร่วมการนำเสนอบทความในหัวข้อ "การวิเคราะห์ชนิดของคำในบทความการขาย" ...
2020-03-24 22:05:02
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
นางสาวพิจิตรา หงษ์จันทร์ และนายกิตติพันธ์ พงษ์พันธ์ เข้าร่วมการนำเสนอบทความในหัวข้อ "แอพพลิเคชั ...
2020-03-24 21:58:48
ช่องวิดีโอย้อนหลัง