หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ระกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio)
ระกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio)

admin be
2018-12-07 21:25:25

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio) เปิดระบบให้สมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สามารถดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://admission.ssru.ac.th