หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ในนามของคณาจารย์และคณะกรรมการนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้ร่วมอวยพรและมอบขวัญปีใหม่
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ในนามของคณาจารย์และคณะกรรมการนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้ร่วมอวยพรและมอบขวัญปีใหม่

admin be
2019-01-16 22:29:17

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ในนามของคณาจารย์และคณะกรรมการนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้ร่วมอวยพรและมอบขวัญปีใหม่แก่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ในสาขาและแขนงวิชาต่างๆ รวมถึงบุคคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์