หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “8 วิธีการเตรียมตัวสำหรับสอบสัมภาษณ์เข้ามาหาวิทยาลัย”
“8 วิธีการเตรียมตัวสำหรับสอบสัมภาษณ์เข้ามาหาวิทยาลัย”

admin be
2019-01-16 19:58:45

“8 วิธีการเตรียมตัวสำหรับสอบสัมภาษณ์เข้ามาหาวิทยาลัย”
1. เป็นตัวของตัวเอง
2. รู้ความคาดหวังของตัวเอง
3. ถึงสถานที่สัมภาษณ์ก่อนเวลา 15 นาที
4. ศึกษาข้อมูลหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่จะเข้าศึกษา
5. ตรวจสอบเอกสารประกอบการสัมภาษณ์ที่นำไปด้วยให้ครบถ้วน
6. ศึกษาบริบทของคำถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
7. ขอคำปรึกษาจากครูแนะแนวเกี่ยวกับการสัมภาษณ์
8. ติดตามข้อมูลข่าวสาร ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์
ข้อมูลนี้น้องๆคนไหนที่กำลังตื่นเต้นหรือกังวลกับการสัมภาษณ์ สามารถนำทั้ง 8 วิธีนี้ไปใช้กันได้เลยนะ


ที่มา:https://www.facebook.com/314007235463233/posts/933517340178883/