หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจขอเชิญชวนเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรม ...
2018-11-07 14:40:50
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจขอเชิญชวนเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานงานเฉลิมฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากิจกรรมสาธิตการทำผมอย่างมืออาชีพใน ...
2018-11-07 14:53:28
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจขอเชิญชวนเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกิจกรรมในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ...
2018-11-07 00:40:45
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจขอเชิญชวนเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561กิจกรรมภายในวั ...
2018-11-07 00:28:43
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีสวนสุนันทา
ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีสวนสุนันทาจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 8 -11 พฤศจิกายน 2561สาขาภาษาอังกฤษ ...
2018-11-06 20:01:43
SSRU Open House
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม SSRU Open House ที่จัดขึ้นภายใต้การเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีแ ...
2018-11-04 00:15:54
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจขอเชิญชวนเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ80ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 8-11 พฤศจิกายนนี้ ภ ...
2018-10-30 22:07:43
ขอแสดงความยินดีกับ น้องดิว จิรเมธ ศรีหนองห้าง นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ในการประกวดดาวเดือนรอบมหาวิทยาลัย (แก้วรวมช่อ) ประจำปีการศึกษา 2561
ขอแสดงความยินดีกับน้องดิว จิรเมธ ศรีหนองห้าง ที่ผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย และได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอั ...
2019-01-16 19:38:42
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาต้นแบบสาขาวิชาภาษาอังกฤาธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ขอแสดงความยินดีกับ น้องน้ำหวาน พรทิพย์ ปานรักษา และ น้องดิว จิรเมธ ศรีหนองห้าง จากสาขาภาษาอังกฤษธุรก ...
2018-11-06 23:45:18
โครงการ English Camp สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการ English Camp สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        ...
2018-11-12 20:28:07
ข่าวย้อนหลัง