หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประกวดนักศึกษาต้นแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 61
การประกวดนักศึกษาต้นแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 61

admin be
2018-09-08 15:47:52ขอเชิญชวนร่วมส่งกำลังใจให้ น้องน้ำหวาน พรทิพย์ ปานรักษา และ น้องดิว จิรเมธ ศรีหนองห้าง จากสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ผู้เข้าประกวดดาวหมายเลข 2 ในการประกวดนักศึกษาต้นแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์