หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการ English Camp สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการ English Camp สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

admin be
2018-11-12 20:28:07


โครงการ English Camp สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          วันที่ 11 มีนาคม 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยผศ.ชัยวัฒน์ ตัณฑรังษี และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการ English Camp แก่นักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ชั้นปีที่ 1 และ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf