หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม BUSINESS ENGLISH CAREER EXPOSITION
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม BUSINESS ENGLISH CAREER EXPOSITION

admin be
2019-04-04 12:34:31


ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมBUSINESS ENGLISH CAREER EXPOSITION

วันที่5 เมษายน2562 เยี่ยมชมบูทเกี่ยวกับอาชีพต่างๆและร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์จากการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ