หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > ภาพบรรยากาศรับน้องสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562
ภาพบรรยากาศรับน้องสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562

admin be
2019-08-28 14:13:36

ภาพบรรยากาศรับน้องสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณใต้ตึกอาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในภาพอาจจะมี
15 คน, ฝูงชน

ในภาพอาจจะมี
25 คน, คนที่ยิ้ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน

ในภาพอาจจะมี
13 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง