หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทาด้านการเป็นผู้เชี่ยวชาญการสื่อสาร
โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทาด้านการเป็นผู้เชี่ยวชาญการสื่อสาร

admin be
2019-05-14 17:33:03


สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้ร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจนำโดยอาจารย์อนันตชัยเอกะผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯพร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรจัดโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทาด้านการเป็นผู้เชี่ยวชาญการสื่อสารให้กับนักศึกษาชั้นปีที่3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเมื่อวันที่29-30 เมษายน2562 ณโรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ตอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา