หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Suan Sunandha Rajabhat University Test of English Proficiency (SSRU - TEP) Set 3A (Student and Staff)
Suan Sunandha Rajabhat University Test of English Proficiency (SSRU - TEP) Set 3A (Student and Staff)

admin be
2019-08-28 15:08:01

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีที่ยังไม่ได้สอบ SSRU - TEP สามารถเข้าไปทดลองและฝึกทำข้อสอบก่อนสอบจริง ได้ทาง http://ilpc.ssru.ac.th/langilpc/ssrutep-stu/