หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > ประมวลภาพบรรยากาศโครงการ UiTM Cultural Affairs Programme 25 - 28 August 2019
ประมวลภาพบรรยากาศโครงการ UiTM Cultural Affairs Programme 25 - 28 August 2019

admin be
2019-08-28 14:25:19

ประมวลภาพบรรยากาศ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมไทย - มาเลเซีย UiTM Cultural Affairs Programme 25 - 28 August 2019 ณ อาคาร 26 ชั้น 1 ห้อง 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในภาพอาจจะมี
15 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
7 คน, คนที่ยิ้ม,
สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
21 คน, คนที่ยิ้ม,
สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
3 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังยืน
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
5 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
3 คน,
งานแต่งงาน,
รองเท้า
และสถานที่ในร่ม