หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 Quota (ประเภทความความสามารถวิชาการ ความสามารถพิเศษและทุนเพชรสุนันทา)
การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 Quota (ประเภทความความสามารถวิชาการ ความสามารถพิเศษและทุนเพชรสุนันทา)

admin be
2021-02-25 21:05:27

ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

รอบที่ 2 Quota (ประเภทความความสามารถวิชาการ ความสามารถพิเศษและทุนเพชรสุนันทา) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 20 เมษายน 2564 

For more information: https://www.facebook.com/ssru.be, https://admission.ssru.ac.th/