หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับนางสาวหัสยา มัติโก นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจเป็นตัวแทนของคณะมนุษย์ศาสตร์ในการนำเสนองานวิจัยในกิจกรรมครบรอบ 80ปี
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวหัสยา มัติโก นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจเป็นตัวแทนของคณะมนุษย์ศาสตร์ในการนำเสนองานวิจัยในกิจกรรมครบรอบ 80ปี

admin be
2018-11-10 18:43:53

ขอแสดงความยินดีกันางสาวหัสยา มัติโก นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจเป็นตัวแทนของคณะมนุษย์ศาสตร์ในการนำเสนองานวิจัยในกิจกรรมครบรอบ 80ปี International Conferrence on Innovation, Smart Culture and well-Being. และได้รับรางวัล Excellent Paper  ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ทำร่วมกับอาจารย์สุวรีย์ ยอดฉิม เป็นผู้ให้คำปรึกษา