หน้าหลัก > ข่าว > ผลงานของนักศึกษา > A study on negative adjective words in pop songs in 1980 – 2020
A study on negative adjective words in pop songs in 1980 – 2020

admin be
2022-06-23 17:41:16A study on negative adjective words in pop songs in 1980 – 2020สามารถดูเอกสารวิจัยได้ที่ -->  A study on negative adjective words.pdf