หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การลงทะเบียนก่อนการชำระค่าเทอม ภาคเรียนฤดูร้อน
การลงทะเบียนก่อนการชำระค่าเทอม ภาคเรียนฤดูร้อน

admin be
2020-05-07 22:56:01


ประชาสัมพันธ์  
****ขั้นตอนการลงทะเบียนก่อนการชำระค่าเทอม ภาคเรียนฤดูร้อน/2562 ดังนี้                  

1.นักศึกษาตรวจสอบใบแจ้งค่าลงทะเบียน ที่ reg.ssru.ac.th กรณีนักศึกษาที่ไม่มีใบแจ้งหนี้ในเว็บไซต์ ให้ติดต่อฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัย คำนวณใบแจ้งหนี้ให้ในเว็บไซต์ ก่อนการลงทะเบียน                                                

2. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ที่ reg.ssru.ac.th ถึงวันที่ 5 มิถุนายน  2563                                                               

3. นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนล่าช้าที่ธนาคาร/เคาเตอร์เซอร์วิส ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563