หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรม B.E. Professional Fair 2020
กิจกรรม B.E. Professional Fair 2020

admin be
2020-04-17 23:43:58


เชิญชวนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ B.E. Professional fair 2020 ในวันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563
ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่งานจะจัดผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ได้แก่ 
https://www.facebook.com/ssru.be/ และ Application "Zoom"

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ ที่นักศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจสามารถทำได้หลังเรียนจบ และเพื่อสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

โดยมีกำหนดการดังนี้

ช่วงเช้า 9.00 - 12.00 น.
เป็นการให้ข้อมูลขอบข่ายงานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาชีพต่าง ๆ ในรูปแบบ Infographic และ VDO Clip โดยน้อง ๆสามารถรับชมได้ด้วยตนเองผ่าน 
https://www.facebook.com/ssru.be/

ช่วงบ่าย 12.00 - 16.00 น.
เป็นการสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยน้อง ๆ สามารถพูดคุสอบถามประสบการณ์การฝึกงานจากพี่ ๆ ได้ผ่าน Application Zoom โดยการสัมมนาจะแบ่งออกเป็น 3 รอบ ทุกคนสามารถเข้าได้ทั้ง 3 รอบ ซึ่งในแต่ละรอบจะสามารถเลือกเข้าฟังเพียง 1 อาชีพเท่านั้น

- รอบ 13.00 - 14.00
  1. Airline ข้อมูลเพิ่มเติม 
คลิก
    Meeting ID Code: 620 587 468
  2. Customer Services ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก
    Meeting ID Code: 896 722 809

- รอบ 14.00 - 15.00
  1. Human Resources ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก
    Meeting ID Code: 316 599 7366
  2. Sale & Marketing ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก
    Meeting ID Code: 639 659 3256

- รอบ 15.00 - 16.00
  1. Hotel ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก
    Meeting ID Code: 696 800 4364
  2. Government & Immigration ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก
    Meeting ID Code: 721 466 635