หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

Suan Sunandha Rajabhat University Test of English Proficiency (SSRU - TEP) Set 3A (Student and Staff)
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีที่ยังไม่ได้สอบ SSRU - TEP สามารถเข้าไปทดลองและฝึกทำข้อสอบก่อนสอ ...
2019-08-28 15:08:01
ประมวลภาพบรรยากาศโครงการ UiTM Cultural Affairs Programme 25 - 28 August 2019
ประมวลภาพบรรยากาศ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมไทย - มาเลเซี ...
2019-08-28 14:25:19
ภาพบรรยากาศรับน้องสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562
ภาพบรรยากาศรับน้องสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณใต้ตึกอาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และ ...
2019-08-28 14:13:36
Congratulations
ขอแสดงความยินดีกับ ปลั๊กเกอร์    นางสาววริศรา พัฒนาศูร นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาภาษาอังก ...
2019-07-15 19:59:00
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติรอบที่ 5
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ของสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจภาคปกติรอบที่5 ในวันพุธที่12 มิถุนายน2562  ...
2019-06-12 10:39:02
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติรอบที่ 4 (Admission)
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ของสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจภาคปกติรอบที่4 (Admission) ในวันอังคารที่4 มิถุนายน ...
2019-06-04 10:16:38
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติรอบที่ 3
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ของสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาคปกติรอบที่3 (รับตรงร่วมกัน) ในวันอังคารที่14 พฤษ ...
2019-05-14 16:30:27
ภาพบรรยากาศโครงการ English Learning Recovery 7-8 พฤษภาคม 2562
เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคน 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจได้จัดโครงการ English Learning Recovery ขึ้น เพ ...
2019-05-09 23:30:27
ข่าวย้อนหลัง