หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

คณะกรรมการนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
http://be.hs.ssru.ac.th/page/student-council-2020 ...
2021-02-25 20:48:31
ประมวลภาพบรรยากาศโครงการ UiTM Cultural Affairs Programme 25 - 28 August 2019
ประมวลภาพบรรยากาศ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมไทย - มาเลเซี ...
2019-08-28 14:25:19
ภาพบรรยากาศรับน้องสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562
ภาพบรรยากาศรับน้องสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณใต้ตึกอาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และ ...
2019-08-28 14:13:36
ภาพบรรยากาศโครงการ English Learning Recovery 7-8 พฤษภาคม 2562
เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคน 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจได้จัดโครงการ English Learning Recovery ขึ้น เพ ...
2019-05-09 23:30:27
ข่าวย้อนหลัง