หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลั๊กเกอร์ นางสาววริศรา พัฒนาศูร นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เข้าร่วมประกวด มิสแกรนด์จันทบุรี 2019
ปลั๊กเกอร์นางสาววริศราพัฒนาศูรนักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเข้าร่วมประกวดมิสแกรนด์จันท ...
2019-05-02 15:02:02
โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวนสุนันทาด้านการเป็นผู้เชี่ยวชาญการสื่อสาร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้ร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจนำโดยอาจารย ...
2019-05-14 17:33:03
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม BUSINESS ENGLISH CAREER EXPOSITION
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมBUSINESS ENGLISH CAREER EXPOSITIONวันที่5 เมษายน2562 เยี่ยมชมบู ...
2019-04-04 12:34:31
นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจเข้าร่วมงานกิจกรรมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย-เกาหลีครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจได้เข้าร่วมงาน “กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างไทย-เกาหลี ...
2019-02-21 20:20:38
นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46
นางสาวชมพูนุท อิทธิวรกิจ นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันประเภททีม และประเภทบุคค ...
2019-02-09 19:16:28
ประกาศ!!ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทางดการเรียนการสอนในวันที่ 31 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5
ประกาศ!!!ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทางดการเรียนการสอนในวันที่ 31 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่ ...
2019-01-30 22:32:14
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ ...
2019-01-20 07:49:48
ปฏิทินวิชาการปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ปฏิทินวิชาการปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2.pdfที่มา: http://www.reg.ssru.ac.th/downloads/calendar/ca ...
2019-01-16 20:34:09
ข่าวย้อนหลัง