หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Smart Start Idea by GSB startup
กติกาเข้าร่วมกิจกรรม Smart Start Idea by GSB startupสำหรับนักศึกษาที่สนใจส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมป ...
2019-12-07 19:22:05
B.E. Unity Party is coming soon!!
...
2019-10-31 21:33:31
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจได้เปิดชมรมใหม่ ชมรม iSPEAK
ปีนี้สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจได้เปิดชมรมใหม่ ชมรม iSPEAK จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่ชื่นชอบภาษาอั ...
2019-10-11 11:35:31
Congratulations
ขอแสดงความยินดีกับ ปลั๊กเกอร์    นางสาววริศรา พัฒนาศูร นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาภาษาอังก ...
2019-07-15 19:59:00
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติรอบที่ 5
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ของสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจภาคปกติรอบที่5 ในวันพุธที่12 มิถุนายน2562  ...
2019-06-12 10:39:02
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติรอบที่ 4 (Admission)
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ของสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจภาคปกติรอบที่4 (Admission) ในวันอังคารที่4 มิถุนายน ...
2019-06-04 10:16:38
โครงการสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
      สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2019-05-29 10:44:12
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติรอบที่ 3
ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ของสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาคปกติรอบที่3 (รับตรงร่วมกัน) ในวันอังคารที่14 พฤษ ...
2019-05-14 16:30:27
ขอแสดงความยินดีกับปลั๊กเกอร์ วริศรา พัฒนาศูร มิสแกรนด์จันทบุรี 2019
ขอแสดงความยินดีกับ ปลั๊กเกอร์วริศราพัฒนาศูร ได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์จันทบุรี2019  ...
2019-05-09 18:31:51
ข่าวปัจจุบัน