หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
      สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2019-05-29 10:44:12
ภาพบรรยากาศกิจกรรม BUSINESS ENGLISH CAREER EXPOSITION 2019
ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมBUSINESS ENGLISH CAREER EXPOSITION 2019 วันที่5 เมษายน2562  ...
2019-04-05 16:51:28
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เยี่ยมชมเมืองมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ...
2019-01-26 16:36:23
ภาพบรรยากาศงานวันลอยกระทงระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
ภาพบรรยากาศงานวันลอยกระทงระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ...
2018-11-22 20:20:46
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ...
2018-11-22 17:48:42
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ “เข้าร่วมประกวดกระทงในปีการศึกษา 2561”
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ “เข้าร่วมประกวดกระทงในปีการศึกษา 2561” ในวันล ...
2018-11-22 17:36:15
B.E. Unity Party 2018.
B.E. Unity Party 2018. เริ่มต้นขึ้นแล้ว!!!! ...
2018-11-21 20:53:50
B.E. Unity Party 2018.
B.E. Unity Party 2018. เริ่มต้นขึ้นแล้ว!!!! ...
2018-11-21 06:51:24
ใกล้เข้ามาแล้วนับถอยหลังอีก 10 ชั่วโมง!!!
ใกล้เข้ามาแล้วนับถอยหลังอีก 10 ชั่วโมง!!! กับงาน Unity party 2018  ...
2018-11-20 23:41:17
ขอแสดงความยินดีกับ พี่โปเต้ ภานุวัฒน์ เกื้อกูล นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ขอแสดงความยินดีกับ พี่โปเต้ ภานุวัฒน์ เกื้อกูล นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสัง ...
2018-11-20 21:49:29
ข่าวปัจจุบัน