หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

admin be
2022-06-30 12:06:12

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา โทร.021601355

www.ssru.ac.th