หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > บทความวิจัยของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 รหัส 59 ปีการศึกษา 2562 ที่ได้นำเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ
บทความวิจัยของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 รหัส 59 ปีการศึกษา 2562 ที่ได้นำเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ

admin be
2020-05-20 20:38:19

บทความที่1  2245-4463-1-SM.pdf

บทความที่2  2242-4457-1-SM.pdf

บทความที่3  2248-4469-1-SM.pdf

บทความที่4  2247-4467-1-SM.pdf

งานประชุมระดับชาติ  http://conference.ssru.ac.th/fhs2019

บทความที่นำเสนอในงานวิจัยระดับชาติ  file:///C:/Users/pattharamon/Downloads/Proceedings%20of%20NACHSL-2019.pdf